Agenti economici

Agenti economici din Romania

Fabricarea echipamentelor de ventilatie si frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic. CAEN 2825

Alte servicii de alimentatie n.c.a. CAEN 5629

Comert cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate. CAEN 4671

5181-Comerţ cu ridicata al maşinilor unelte

Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice. CAEN 7320

5610 Restaurante.

7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

1520 Fabricarea incaltamintei.

7912 Activitati ale tur-operatorilor.

2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic.

Pages

Agenti economici din Ungaria

1363 - silvicultură, comerț horticultură și servicii.

7739 - Alte mașini, echipamente și chiriile tangibile.

4669 - Alte m.n.s. mașini, echipamente și accesorii.

2433 - Formarea la rece sau plierea.

6201 - Programarea calculatoarelor

7120 - testari si analize tehnice.

7112 - echipament de ventilație de răcire și de fabricație de uz casnic.

2229 - Fabricarea altor plastic.

2899 - m.n.s. Fabricarea altor mașini cu destinație specială

4752 - comerțul specializat cu produse metalice, vopsele și sticlă.

Pages