Detaliile proiectului

           Informatii generale:
         Sursa de finanţare : Programul HURO 2007-2013, Axa prioritară 2, Aria de intervenţie 2.1, Acţiunea 2.1.1. 
           Beneficiar: Camera de Comerţ şi Industrie Bihor.
          Parteneri: Fundația "Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România, Bihor, partener asociat Camera de Comerţ şi Industrie a Judeţului Hajdu Bihar-Ungaria.

           Perioada de implementare:  Octombrie 2012 – August 2015
Valoare totală proiect: 1.159.797  euro, din care buget CCI Bihor 859.231 euro, Fundația "Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 106.950 euro, iar Asociaţia pentru Promovarea Afacerilor în România 193.616 euro. Contribuţia proprie a CCI Bihor 17.700,16 euro.

Scopul acestui proiect este de a contribui la dezvoltarea transfrontalieră a mediului de afaceri şi a pieţei muncii în contextul dezvoltării durabile și se adresează unui nr. de 500 de agenți economici din județele Bihor și Hajdu Bihar din toate domeniile de activitate. Proiectul reprezintă o metodă inovativă, armonizată cu Europa 2020 si Danube Strategy, de a sprijini agenții economici să se mențină pe piață. Astfel se va constitui un Centru comun localizat în Oradea și cu Info Point la Debrecen, care va oferi consultanță privind eficiența energetică, dezvoltarea durabilă, responsabilitate socială, spații expo, spații pentru întâlniri bilaterale cu traducere simultană, un cort pentru mobilitatea centrului și evenimente multiplicatoare. Se va realiza o pagina web care va conține: o bază legislativă relevantă mediului de afaceri (parțial bilingvă), platformă pentru interviuri online, motor de căutare parteneri de afaceri. De asemenea, se va realiza și o strategie transfrontalieră integrată care va viza dezvoltarea în mod durabil a mediului de afaceri Bihor-Hajdu Bihar și va constitui un suport al diversificării și dezvoltării activităților propuse prin proiect.

OBIECTIVUL GENERAL constă în dezvoltarea transfrontalieră a mediului de afaceri şi a pieţei muncii în contextul dezvoltării durabile.
OBICTIVELE SPECIFICE:

 1. Diversificarea serviciilor oferite de cei trei parteneri în vederea sprijinirii consolidării durabile a afacerilor mature capabile să reziste pe o piaţă economică instabilă şi să absoarbă un număr semnificativ de persoane.
 2. Crearea unei structuri destinate susţinerii de soluţii pentru dezvoltarea unor afaceri sustenabile şi pentru identificarea resurselor umane necesare. 

Conturarea unei abordări de dezvoltare transfrontalieră unitară ca metodă a consolidării mediului socio-economic bazat pe dezvoltarea economică durabilă.

Activitatile principale ale proiectului:

 • Realibiltarea cladirii vechiului sediu al Camerei de Comerţ şi Industrie Bihor, situată în Oradea str Mihai Eminescu nr 25 A, şi transformarea acesteia întru-un Centru de afaceri pentru dezvoltarea sustenabilă a afacerilor prin: birouri pentru informare și consiliere, spații expo, spații pentru întâlniri bilaterale cu traducere simultană, spații pentru clubul pentru interviuri online, spațiile personalului administrativ și un cort pentru mobilitatea centrului și evenimente multiplicatoare. Spaţiul va fi dotat cu mobilier și echipament media și IT.
 • În acelaşi timp Fundația "Hajdú-Bihar Megyei Vállalkozásfejlesztési  Alapítvány  îşi va reabilita sediul si va crea un  Info Point Debrecen unde va avea birouri de informare și consiliere,
 • Se vor realiza comunicate de presă de către parteneri, pe toată perioada de implementare a proiectului distribuite astfel: 3 comunicate de presă comune care vor marca începerea proiectului, deschiderea centrului, închiderea proiectului. 8 comunicate de presă (4 în RO, 4 în HU) care vor marca cele 8 workshopuri ale Centrului în alte locații decât la sediu.
 • Organizarea a două  conferințe de deschidere a Centrului în Oradea şi Debrecen.
 • Realizarea strategiei integrate privind dezvoltarea mediului de afaceri şi a pieţei muncii în contextul dezvoltării durabile. Scopul realizării strategiei este acela de a identifica toate problemele și soluțiile aferente acestora pentru mediul de afaceri din județele Bihor-Hajdu Bihar. Sondajul de opinie va fi realizat de un prestator de servicii asupra unui număr relevant de agenți economici din ambele județe conform metodologiei firmei. În acest fel se va identifica și nevoia de a completa serviciile centrului cu altele noi astfel încât să se răspundă cât mai bine nevoilor agenților economici. După finalizarea sondajului de opinie, LP în colaborare cu partenerii și cu firma care a realizat sondajul vor organiza la Oradea o conferință la care vor fi invitați agenți economici din ambele țări pentru a li se prezenta rezultatele sondajului de opinie și pentru a stabili împreună cu aceștia obiective fezabile de dezvoltare transfrontalieră în concordanță cu viziunile lor de dezvoltare. firma specializată va colecta date relevante despre regiunea vizată utilizând bazele de date ale partenerilor implicați precum și rezultatele sondajului de opinie realizat.
 • Pe baza informațiilor obținute se va realiza analiza SWOT și  se vor stabili obiectivele pe termen scurt, mediu și lung și metodele de atingere a obiectivelor identificate. Firma care va realiza strategia va prezenta spre aprobare un draft consiliului director. După operarea modificărilor, documentul final va fi publicat bilingv în 4.000 de exemplare și va fi postat pe site-ul oficial al proiectului. Strategia va fi distribuită de parteneri tuturor factorilor activi relevanți.
 • Logoul proiectului va fi realizat de o firma specializată și va fi utilizat de toți partenerii pe toate documentele proiectului.
 • Se vor realiza materiale de promovare aferente conferințelor – mape, pixuri, roll-up, memory stick-uri, căni termo și ecusoane. Pentru echipamentele achiziționate se vor realiza autocolante iar pentru promovarea activităților în rândul publicului larg se vor realiza pliante și flyere.
 • Materialele vor fi utilizate la conferința de deschidere a centrului atât la sediul LP cât și la cel al PP1.
 • Pentru a completa promovarea prin flyere și pliante se vor realiza spoturi radio  pentru a promova serviciile celor 2 diviziile ale centrului BHB LP, PP1 și PP2.
 • Conexarea serviciilor oferite de structurile de susținere a afacerilor. Toți partenerii se vor implica în identificarea centrelor de afaceri și a parcurilor industriale din cele două județe. LP și PA 1 vor transmite invitații acestora în care vor detalia importanța stabilirii unor legături durabile în sprijinul mediului de afaceri. Pe baza confirmărilor primite se va stabili data pentru organizarea unei conferințe în care să se stabilească termenii colaborării acestora cu centrul BHB. Finalizarea conferinței va fi marcată de semnarea oficială a acordurilor de colaborare. Structurile disponibile vor furniza date și link-uri ce vor fi postate pe site-ul proiectului.
 • Realizarea de Workshopuri şi întâlniri bilaterale. Activitatea vizează pe de-o parte stabilirea relațiilor economice transfrontaliere între agenți economici iar pe de altă parte punerea în practică a mobilității centrului și promovarea rezultatelor proiectului în alte județe. Se vor organiza 3 întâlniri bilaterale de 1 zi, 2 la Oradea și 1 la Debrecen, rolul acestora este de a pune în practică strategia integrată de dezvoltare durabilă prin crearea premiselor de interacțiune între agenții economici din ambele țări în vederea creării de cooperări. Cortul achiziționat și sistemul de traducere simultană vor permite mobilitatea asigurării serviciilor centrului în orice locație. În acest sens se va realiza în perioada de implementare 2 workshopuri: în Bihor și Hajdu Bihor, pentru agenții economici cărora nu le este facil să ajungă la Oradea sau la Debrecen. De asemenea, pentru a prezenta și agenților economici din celelalte județe de graniță oportunitățile ce le pot fi oferite de Centru sau de structuri similare cu ale partenerilor din proiect se vor mai organiza încă 6 workshopuri de câte 2 zile (câte 1 în fiecare județ în afară de Bihor și Hajdu Bihor). În ultima zi de workshop se va realiza și o expoziție pe următoarele teme: dezvoltare durabilă-energie regenerabilă, surse neconvenționale de energie, etc. Utilizarea cortului la aceste evenimente va permite participarea unui număr considerabil de persoane și se va economisi timp, resurse umane și bani necesari închirierii locațiilor adecvate. Mobilitatea centrului va fi asigurată și ulterior implementării proiectului ori de câte ori va fi justificată.
 • Conferința de închidere a proiectului va fi organizată de către toți partenerii și se va baza pe furnizarea de informații cu privire la realizările proiectului, modul de implementare, bune practici dar și dificultățile întâmpinate. Scopul conferinței fiind și acela de a prezenta gradul de calitate atins precum si maturizarea parteneriatului propus prin proiect.
 • Webpage, care va funcționa și ca pagină de web a proiectului. Toți partenerii vor furniza informații despre proiect pe paginile lor proprii.

Servicii

Prin proiect se urmareşte constituirea unui centru, fără personalitate juridică pe lângă LP, care va deservi serviciilor oferite de toți partenerii, cu un Info Point la Debrecen, gestionat de PP1. Centrul va deține birouri pentru informare și consiliere, spații expo, spații pentru întâlniri bilaterale cu traducere simultană, spații pentru clubul pentru interviuri online, spațiile personalului administrativ și un cort pentru mobilitatea centrului și evenimente multiplicatoare.. Info Point Debrecen va avea birouri de informare și consiliere. În cadrul Centrului vor funcționa Divizia de consiliere energetică (DCE) și Divizia de consiliere pentru responsabilitate socială (DCRE).

Principalele activități ale DCE: 

consilierea energetică ce presupune oferirea de informații privind creșterea eficientei energetice și reducerea consumului de energie în clădiri, metode eficiente pentru scăderii consumului de energie, calcule și materiale necesare în vederea folosirii eficiente a energiei. PP1 se va implica în acțiuni similare.

Principalele activități ale DCRE: servicii gratuite care vizează agenții economici dornici să își dezvolte afacerea într-un mediu durabil bazat pe: 
1. parteneriate interne viabile cu angajații firmei. 
2. minimizarea deşeurilor şi reciclarea materialelor. 
3. politici de piață bune bazate pe demersuri menite a menţine reputaţia întreprinderii. 
4.politici comunitare bune care presupun o angajare pozitivă în comunitatea locală care poate contribui la identificarea de noi pieţe, clienţi sau oportunităţi de afaceri și facilitarea de noi parteneriate cu alte firme.

 

Serviciile rezultate în urma implementării proiectului și furnizate de Centrul BHB sunt integral gratuite pentru toți agenții economici din județele Bihor și Hajdu Bihar.
Prin realizarea unor acțiuni și în alte județe crește aria potențialilor beneficiari, serviciile oferite fiind deschise oricui este interesat.
Prin acordarea serviciilor propuse se contribuie la dezvoltarea afacerilor ceea ce determină o creștere a competitivității și implicit aduce beneficii persoanelor angajate prin stabilizarea locului de muncă dar și celor în căutarea unui loc de muncă prin crea de noi posturi.
Menținerea pe piața a unui număr cât mai mare de agenți economici aduce beneficii comunității deoarece prin taxele și impozitele locale colectate se permite administrației publice realizarea de noi investiții care să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor.