Servicii oferite de centrul de afaceri BHB

       Servicii Prin proiect se urmareşte constituirea unui Centru, fără personalitate juridică, pe lângă Liderul de Proiect, care va promova serviciile oferite de toți partenerii, cu un Info Point la Debrecen, gestionat de PP1. Centrul va deține birouri pentru informare și consiliere, spații expo, spații pentru întâlniri bilaterale cu traducere simultană, spații pentru clubul pentru interviuri online, spațiile personalului administrativ și un cort pentru mobilitatea centrului și evenimente multiplicatoare.

       Info Point Debrecen va avea birouri de informare și consiliere. În cadrul Centrului vor funcționa Divizia de consiliere energetică (DCE) și Divizia de consiliere pentru responsabilitate socială (DCRE). Principalele activități ale DCE: consilierea energetică ce presupune oferirea de informații privind creșterea eficientei energetice și reducerea consumului de energie în clădiri, metode eficiente pentru scăderii consumului de energie, calcule și materiale necesare în vederea folosirii eficiente a energiei. PP1 se va implica în acțiuni similare.

       Principalele activități ale DCRE: servicii gratuite care vizează agenții economici dornici să își dezvolte afacerea într-un mediu durabil bazat pe:

  1. parteneriate interne viabile cu angajații firmei.
  2. minimizarea deşeurilor şi reciclarea materialelor.
  3. politici de piață bune bazate pe demersuri menite a menţine reputaţia întreprinderii.
  4. politici comunitare bune care presupun o angajare pozitivă în comunitatea locală care poate contribui la identificarea de noi pieţe, clienţi sau oportunităţi de afaceri și facilitarea de noi parteneriate cu alte firme.

       Serviciile rezultate în urma implementării proiectului și furnizate de Centrul BHB sunt integral gratuite pentru toți agenții economici din județele Bihor și Hajdu Bihar. Prin realizarea unor acțiuni și în alte județe crește aria potențialilor beneficiari, serviciile oferite fiind deschise oricui este interesat. Prin acordarea serviciilor propuse se contribuie la dezvoltarea afacerilor ceea ce determină o creștere a competitivității și implicit aduce beneficii persoanelor angajate prin stabilizarea locului de muncă dar și celor în căutarea unui loc de muncă prin crea de noi posturi. Menținerea pe piața a unui număr cât mai mare de agenți economici aduce beneficii comunității deoarece prin taxele și impozitele locale colectate se permite administrației publice realizarea de noi investiții care să îmbunătățească calitatea vieții cetățenilor.

 

Fisa de consultanta privind responsabilitatea sociala.


Fisa de consultanta privind planul de afaceri.

Fisa de consultanta privind consilierea energetică.

Chestionarul de evaluare al satisfactiei clientilor.